گزارش تصویری


افتتاح چندین پروژه مهم تولیدی و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

1396/7/7

توضیحات : افتتاح چندین پروژه مهم تولیدی و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به بهره برداری رسید.

نظر شما